برچسب: پشمسنگ لوله ای

پشم سنگ، مزایا و معایب آن

عایق پشم سنگ

پشم سنگ، مزایا و معایب آن پشم سنگ جز سه نوع عایق برای پر کردن فضای خالی دیوار ها و  سقف های ساختمان های مسکونی و تجاری است که مورد استفاده قرار میگیرد. این سه نوع عایق عبارت اند از پشم شیشه، الیاف سلولزی و الیاف معدنی که پشم سنگ نیز جز الیاف معدنی دسته بندی میگردد. هر کدام از این عایق ها مزایا و معایب خود را دارند که به طور مختصر به آن میپردازیم. تعریف الیاف معدنی، نوعی…

دسته بندی عایق حرارتی

انواع عایق حرارتی

عایق های حرارتی نسبت به محدوده کاری طبقه بندی میگردند، برای هر عایقی که تولید میگردد یک محدوده دمایی تعیین میکنند که عایق در این بازه بهترین عملکرد را از خود نشان میدهد. بعضی از عایق های تولیدی در خارج از محدوده کاری خواص خود را از دست میدهند و چه بسا علاوه بر اینکه عایق نیستند ممکن است رسانای خوبی هم محسوب گردند. قبل از عایق کاری باید شرایط و دمای محیط و سیستمی که قرار است عایق شود,…